Viitorul industriei auto din UE

8

                                       

     Sectorul auto european continuă să fie coloana vertebrală a mobilității, ocupării forței de muncă, creșterii economice și inovării în Europa, contribuind cu peste 7% din PIB-ul UE.

Astăzi, însă, industria se confruntă cu o serie de provocări fără precedent:

 • Încrederea în industrie a primit o lovitură serioasă.
 • Centrul de greutate economică se deplasează către alte regiuni, în special Asia.
 • Noi actori intră pe piață și perturbează modelele de afaceri existente.
 • Mediul comercial mondial devine din ce în ce mai nesigur.
 • Un val tot mai mare de noi tehnologii și tendințe, includerea digitalizării și decarbonizării redefinește mobilitatea așa cum o cunoaștem.

     În aceste vremuri de tranziție, industria auto se angajează să colaboreze îndeaproape cu factorii de decizie politică ai UE și cu alte părți interesate pentru a se asigura că aceste provocări pot fi depășite și, într-adevăr, transformate în noi oportunități pentru Europa.

Industria noastră este pregătită să conducă această transformare în strânsă legătură cu factorii de decizie politică. Împreună avem obiectivul comun și responsabilitatea comună de a ne asigura că sectorul auto al UE își poate menține poziția de lider mondial în viitor.

Având în vedere noul mandat al Comisiei Europene și al Parlamentului European, obiectivul manifestului ACEA (Asociatia Europeana a Constructorilor de Automobile) 2019-2024 este de a prezenta patru piloni principali pentru a încuraja colaborarea în următorii cinci ani:

 1. Mobilitate curată și sigură –  pilon ce urmărește să încurajeze colaborarea dintre industria auto și factorii de decizie politică ai UE, asigurând o mobilitate curată și sigură. Obiectivul principal este de a permite tranziția către emisii zero și zero decese.

Ce oferă industria noastră?

 • O ofertă din ce în ce mai largă și mai diversificată de vehicule cu emisii zero și scăzute (ZLEV).
 • Vehicule care vor emite în permanență mai puțin poluanți, intensificând contribuția noastră la orașe mai curate și la un mediu mai sănătos.
 • Tehnologie de ultimă oră în domeniul siguranței active a vehiculelor, îmbunătățită prin sisteme cooperative și automatizate; acest lucru poate ajuta la prevenirea accidentelor.
 • O mai bună comunicare cu cetățenii cu privire la conducerea în condiții de siguranță și o utilizare mai eficientă a acestor elemente de siguranță deja disponibile în vehiculele lor.

Ce ar trebui să facă Europa?

 • Elaborarea unui plan cuprinzător pentru tranziția către mobilitatea cu emisii reduse și zero-emisii, așa cum s-a întâmplat deja în China și în Statele Unite.
 • Elaborarea unor strategii adecvate și crearea unor condiții care să permită abordarea implicațiilor mai ample ale acestei schimbări; în special privind:
 • Lipsa infrastructurii de reîncărcare și realimentare, inclusiv mobilizarea instrumentelor de finanțare ale UE;
 • Competențele și formarea foarte diferite necesare pentru producerea, întreținerea și reciclarea vehiculelor cu emisii reduse și zero(ZLEV);
 • Impactul tranziției ZLEV asupra locurilor de muncă și a principalelor regiuni din industria automobilelor;
 • Producerea și reciclarea bateriilor; pe lângă asigurarea disponibilității unor materii prime accesibile.
 • Să ofere o foaie de parcurs coerentă și realistă pentru elaborarea viitoarelor standarde privind emisiile de CO2 pentru autoturisme, camionete, camioane și autobuze.
 • Asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor privind schimbările climatice și calitatea aerului; Inclusiv evaluarea impactului oricăror viitoare standarde euro pentru emisiile poluante.
 • Colectarea și analizarea datelor privind accidentele la nivelul UE pentru a dispune de o bază de cunoștințe mai solidă pentru alegerea unor măsuri suplimentare de siguranță.

2. Transportul rutier inteligent și convenabil – principalul obiectiv fiind acela de a institui cu fermitate UE ca lider mondial în ceea ce privește soluțiile inovatoare de mobilitate orientate către consumatori.

Ce oferă industria noastră?

 • Cea mai mare investiție din lume în cercetarea și dezvoltarea în sectorul automobilelor, care se ridică la 57.4 miliarde EUR pe an sau 28% din totalul cheltuielilor UE pentru cercetare și dezvoltare.
 • 37.2% din totalul cererilor de brevet referitoare la vehiculele care se autoconduc din 2011, plasând Europa înaintea Chinei (3%), Japonia (13 %) și statele Unite (33.7 %).
 • Soluții specifice și flexibile pentru fiecare realitate a mobilității sau caz de utilizare a transportului, care să corespundă caracteristicilor unice ale fiecăreia dintre numeroasele zone urbane ale Europei și ale celor peste 300 de regiuni.

Ce ar trebui să facă Europa?

 • Lansarea unor inițiative emblematice europene axate pe inovarea în domeniul mobilității, care să reunească universitățile; centre de cercetare și actori din întregul lanț valoric al automobilelor.
 • Sprijinirea dezvoltării și a introducerii conducerii conectate și automate.
 • Eliminarea obstacolele de reglementare din calea implementării (transfrontaliere) a noilor tehnologii de mobilitate.
 • Permitea implementării rapide a infrastructurii de comunicații digitale necesare (V2X) pentru a completa infrastructura existentă de transport și de drumuri.
 • Adoptarea unei foi de parcurs clare pentru introducerea unor niveluri tot mai mari de automatizare.
 • Să permită inovarea în noile modele de afaceri bazate pe mobilitate, precum și în soluțiile de transport la cerere și a vehiculelor personale.
 • Să adopte o abordare orientată către consumatori, prin adoptarea unor politici de mobilitate și transport care să răspundă schimbărilor.

3. Asigurarea mobilității și a accesibilității pentru toți. Obiectivul principal este de a răspunde nevoilor diverse de mobilitate și transport ale tuturor europenilor, indiferent de mijloacele financiare pe care le au.

Ce oferă industria noastră?

 • O gamă largă de tipuri de vehicule, în diferite segmente de preț, oferind soluții adecvate pentru diferite bugete.
 • Mai multe opțiuni de alegere a grupului propulsor în viitor; fiecare dintre acestea deservește comunități și nevoi specifice de mobilitate – de la livrarea în interiorul orașelor și deplasările regionale la călătoriile pe distanțe lungi.
 • Continuarea investițiilor în noi servicii de mobilitate, inclusiv modele la cerere (cum ar fi ride-sharing) și concepte logistice inovatoare.

Ce ar trebui să facă Europa?

 • Crearea unor condiții de piață adecvate și favorabile pentru adoptarea ZLEV în toate statele membre prin stimulente financiare și nefinanciare;
 • Să recunoască faptul că decarbonizarea se poate realiza numai într-un ritm susținut de societate în ansamblu. Noile norme și reglementări nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra libertății de mobilitate a persoanelor cu mijloace limitate.
 • Asigurarea neutralității tehnologice atunci când este vorba despre sisteme alternative de alimentare, pentru a garanta că inovarea determină cele mai bune soluții pentru consumatori. Impunerea unor tehnologii specifice limitează doar posibilitățile de alegere și limitează inovarea; Europa va prospera doar dacă oamenilor li se oferă mai multe opțiuni, în loc de mai puține.
 • Să se pună principiul „co-modalității” în centrul viitoarei politici a UE în domeniul transporturilor.Toate modurile de transport ar trebui integrate în mod complementar, inclusiv vehiculele private.
 • Abordarea incertitudinii consumatorilor prin rezolvarea problemei mozaicului tot mai mare de restricții privind accesul la vehiculele urbane și a lipsei de coerență a acestora cu normele UE privind piața internă.

4. Protejarea unei industrii prospere și competitive. Obiectivul principal este de a asigura că o industrie auto durabilă din punct de vedere economic poate continua să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă în UE.

Ce oferă industria noastră?

 • O cifră de afaceri care reprezintă peste 7% din PIB-ul UE.
 • Ocuparea directă și indirectă a forței de muncă pentru 13.8 milioane de europeni (6.1% din populația activă a UE) și peste 11% din totalul locurilor de muncă din sectorul manufacturier din UE (3.5 milioane de locuri de muncă).
 • Exporturile care generează un excedent comercial de 84.4 miliarde EUR anual pentru Uniunea Europeană.
 • O prezență globală, atât prin exporturi din Europa, cât și prin colaborare și parteneriate din afara Europei.

Ce ar trebui să facă Europa?

 • Să urmărească un „drum european” unic: În loc să încurajăm alte regiuni care pariază pe tehnologii specifice, ar trebui să folosim forțele tehnologice și de piață proprii ale UE, care se află în capacitatea sa de a oferi soluții de mobilitate diversificate și adaptate.
 • Elaborarea unei strategii industriale a UE pentru sectorul automobilelor, pentru a-i proteja competitivitatea.
 • Încurajarea adoptării unor standarde și reglementări armonizate la nivel mondial prin consolidarea cooperării internaționale și prin promovarea rolului de lider al UE.
 • Maximizarea poziției Europei ca și campion mondial la export.
 • Consolidarea sistemului comercial multilateral și bazat pe norme în cadrul OMC.
 • Adoptarea unei politici comerciale a UE care să consolideze competitivitatea industriei prelucrătoare a UE, inclusiv a lanțurilor de aprovizionare, la nivel mondial.
 • Continuarea negocierilor comerciale bilaterale ambițioase (inclusiv cadrul viitoarei relații UE-Regatul Unit).
 • Stabilirea unei strategii realiste privind accesul la materiile prime necesare pentru noile tehnologii.

      APAN Grup, Dealer autorizat pentru 10 mărci auto, a pus în aplicare constant, prin modelele și serviciile promovate, directivele Europene care privesc transformările cu care se confruntă industria automobilelor. Aflându-ne într-o era a mobilității, strategiile au avut întotdeuna ca scop principal ca activitatea să fie desfășurată în mod responsabil, transparent și cu integritate, acționând în armonie cu ecologia și economia și cu o perspectivă clară pe termen lung.

0 replies on “Viitorul industriei auto din UE”