Peste 350.000 de șoferi au ales RCA cu decontare directă în 2022

4

În condițiile în care unele societăți de asigurare plătesc daunele mai greu decât altele, diferențe ce se pot vedea inclusiv din numărul de reclamații trimise la ASF de păgubiți, opțiunea “decontare” directă se poate dovedi o alegere cât se poate de inspirată. Conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în Raportul asupra evoluției pieței asigurărilor în 2022 , anul trecut au apelat la această variantă 352.281 de șoferi, număr puțin mai mic decât în 2021, dar aproape dublu față de 2020. Primele brute subscrise de asigurători din clauza de decontarea directă au atins 58,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că prima medie anuală plătită de clienți a fost de puțin peste 170 de lei, în creștere de la 121 de lei, cât a fost în 2021.

Avantajul principal al clauzei decontare directă derivă din faptul că, în caz de daună, plata despăgubirii este făcută de propriul asigurător al șoferului păgubit, nu de către firma de asigurare care a emis RCA pentru șoferul vinovat, cum se întâmplă în mod normal.

Altfel spus, șoferul care are clauza de decontare directă își cumpără, contra unei sume medii de 172 de lei, dreptul de a alege propriul asigurător RCA în cazul în care suferă o daună din vina altui șofer. Acest avantaj este semnificativ, în condițiile în care comportamentul de plată al asigurătorilor diferă de la caz la caz și, mai mult, în general, societățile care gestionează portofolii mari de RCA reglementează mai greu dosarele de daună față de cele cu portofolii mai suple în această zonă.

În sens legal, decontarea directă reprezintă o clauză care poate fi achiziţionată împreună cu poliţa dumneavoastră RCA. Aceasta presupune faptul că, după un accident rutier, proprietarul mașinii păgubite are opțiunea de a merge la propriul asigurător RCA pentru a-și recupera prejudiciul, urmând ca asigurătorul său să recupereze suma plătită de la asigurătorul şoferului vinovat.

Clauza vine în sprijinul consumatorilor de asigurări RCA, fără a limita în vreun fel dreptul șoferului păgubit de a merge direct la asigurătorul vinovatului pentru a-și recupera prejudiciul astfel cum este stipulat în legislația incidentă, în speță, art. 2 alin. 17, art. 20 și 26 din Legea 132/2017 precum și art. 7 alin. 1 lit. g, art. 10 alin. 1, 2, 8 lit. i), art. 13 alin. 7, lit. f), art. 18 alin. 1, art. 19 alin. 6 și 7 precum și art. 34 din Norma ASF 20/2017:

Art. 2. – 17. decontare directă – serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi, care se ofertează obligatoriu de către asigurator, iar achiziţia acestuia este opţională de către asigurat; 

      Art. 20. – (1) Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

            (2) Persoana prejudiciată are dreptul, direct sau prin mandatari, să înainteze cererea de despăgubire către asigurătorul RCA sau către propriul asigurător RCA în cazul decontării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, sau către BAAR, în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

            (3) Cererea de despăgubire se poate înainta şi prin mijloace electronice. 

      Art. 26. – (1) Decontarea directă între asiguratorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) accidentele auto se produc pe teritoriul României; 

b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România; 

c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; 

d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului; 

e) prejudiciile exclud vătămările corporale. 

          (2) Serviciul de decontare directă se ofertează obligatoriu de către asigurător, dar achiziţia acesteia este opţională de către asigurat. 

          (3) Procedura de decontare directă se stabileşte prin reglementări ale A.S.F. 

          (4) Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Sursa: studiifinanciare.ro

Lasă un comentariu...